คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

เว็บแชท

「FastChat」 คือระบบที่สนับสนุนการสนทนาออนไลน์ผ่านเว็บ (Web chat) สำหรับระบบ CRM Contact Center 「FastHelp」ทำให้สามารถรวมไว้ที่เดียวสำหรับการจัดการประวัติการสนทนาออนไลน์ผ่านเว็บ เพิ่มเติมจากโทรศัพท์ อีเมล และ SNS

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

Pick up รองรับข้อมูลผ่านช่องทาง โทรศัพท์ อีเมล SNS เว็บแชท และบันทึกประวัติการสื่อสารทั้งหมดไว้ในระบบเดียว

ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท สามารถสอบถามข้อมูลผ่านเว็บแชทกับศูนย์บริการลูกค้าได้ทันที โดยเจ้าหน้าจะทำงานผ่านระบบ "FastHelp" ที่สามารถเรียกดูประวัติของลูกค้า และตอบปัญหาได้เหมือนการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ และ อีเมล เรามีฟังก์ชั่นที่ตอบสนองการสนทนาแบบทำงานพร้อมกันทำให้เจ้าหน้าที่หนึ่งคน สามารถโต้ตอบข้อมูลกับลูกค้าหลายรายพร้อมกันในเวลาเดียว นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าโต้ตอบข้อความอัตโนมัติใน FastChat ซึ่งฟังก์ชั่นนี้จะทำให้การติดต่อกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น

รองรับข้อมูลผ่านช่องทาง โทรศัพท์ อีเมล SNS เว็บแชท และบันทึกประวัติการสื่อสารทั้งหมดไว้ในระบบเดียว

ขอใบเสนอราคา & สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ FastChat(WebChat)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TechMatrix Corporation Co.,Ltd.

CRM Solutions Division
Bangkok Representative Office

Monday - Friday (9:00-17:00) (Thai Local Time)

Fax : (66)-2-666-4854

(66)-2-666-4853

Email

crm@techmatrix.co.jp