ฟังก์ชั่นหลัก

เว็บแชท

「FastChat」 คือระบบที่สนับสนุนการสนทนาออนไลน์ผ่านเว็บ (Web chat) สำหรับระบบ CRM Contact Center 「FastHelp」ทำให้สามารถรวมไว้ที่เดียวสำหรับการจัดการประวัติการสนทนาออนไลน์ผ่านเว็บ เพิ่มเติมจากโทรศัพท์ อีเมล และ SNS

ฟังก์ชั่นหลัก และบริการ

ฟังก์ชั่นสนับสนุนการแชท

 • Multithread chat response
 • Supporting answer function
 • Registration of User profile function
 • Prohibited words
 • Incoming Alart function
 • URL Push function
 • AI/BOT Linkage
 • Evaluation (Questionare) function
 • File Transfer function

ฟังก์ชั่นการจัดการ

 • Business hours setting
 • Change interface design
 • Download function
 • Real time monitoring
 • Communication Dialog history function (Chat history management)
 • operator group management function

Pick up เน้นรูปแบบที่ใช้งานง่าย และเขื่อมต่อการแชทได้หลายรายพร้อมกัน

FastChat ได้สร้างรูปแบบการใช้งานที่เข้าใจง่าย และสามารถแชทพร้อมกันได้หลายรายในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ขณะที่กำลังแชท ก็สามารถเปลี่ยนผู้สนทนาเป็นเจ้าหน้าที่รายอื่นได้ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลแชทให้ลูกค้า FastChat มีฟังก์ชั่นพิเศษในการขออนุมัติเก่อนส่งให้ลูกค้า

FastHelp5におけるFastChat応対画面イメージ
■การโต้ตอบใน FastChat จะแสดงผลในระบบ FastHelp5

Pick up บริหารจัดการข้อมูลรวมทุกช่องทางแบบครบวงจร

สามารถค้นหา หรือดาวน์โหลด ประวัติการติดต่อผ่าน FastChat ในระบบได้อย่างง่ายเช่นเดียวกับค้นหาประวัติการรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์ และอีเมล
นอกจากนี้ ยังสามารถวิเคราะห์การทำงานของศูนย์บริการ และดูภาพแนวโน้มผ่านฟังก์ชั่นรายงาน ด้วยการตั้งค่าปรับเปลี่ยนด้วยตัวคุณเอง

ขอใบเสนอราคา & สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ FastChat(WebChat)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TechMatrix Corporation Co.,Ltd.

CRM Solutions Division
Bangkok Representative Office

Monday - Friday (9:00-17:00) (Thai Local Time)

Fax : (66)-2-666-4854

(66)-2-666-4853

Email

crm@techmatrix.co.jp