ภาพรวมการทำงาน

เว็บแชท

「FastChat」 คือระบบที่สนับสนุนการสนทนาออนไลน์ผ่านเว็บ (Web chat) สำหรับระบบ CRM Contact Center 「FastHelp」ทำให้สามารถรวมไว้ที่เดียวสำหรับการจัดการประวัติการสนทนาออนไลน์ผ่านเว็บ เพิ่มเติมจากโทรศัพท์ อีเมล และ SNS

ภาพรวมการทำงาน

สามารถสนทนาผ่านเว็บแชท และผ่านสมาร์ทโฟน

新たなサポートチャネルとして、Webやスマホからのチャット対応が可能に

การเพิ่ม FastChat ใน FastHelp5 ช่วยสนับสนุนการสนทนาผ่านเว็บไซต์ไปยังศูนย์บริการลูกค้า ทำให้เกิดช่องทางใหม่ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ที่นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านโทรศัพท์และอีเมล และยังสามารถตั้งค่าโต้ตอบคำถามอัตโนมัติ ทำให้ตอบคำถามลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และจัดการคุณภาพงานบริการได้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

การตระหนักถึงการเข้าถึงลูกค้าให้ครบทุกช่องทางการสื่อสาร ที่สามารถเชื่อมต่อได้ทุกที่ทุกเวลาได้อย่างรวดเร็วนั้น ช่วยทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การมีระบบที่สามารถสื่อสารได้หลายช่องทางพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน ช่วยทำให้เกิดความรวดเร็ว และการส่งมอบข้อมูลที่แม่นยำผ่านระบบ FAQ ก็ช่วยเพิ่มศักยภาพในการสือสารที่ได้คุณภาพอีกด้วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนการจัดการ

เมื่อระบบรองรับฟังก์ชั่นการตั้งค่าโต้ต้อบข้อความอัตโนมัติ ทำให้สามารถรองรับบริการแบบ 24 ชั่วโมงได้อย่างง่าย แค่พิมพ์คำถาม ระบบก็จะทำการตอบให้ตรงกับหัวข้อคำถามโดยการดึงข้อมูลจาก FAQ มาตอบโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา

ขอใบเสนอราคา & สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ FastChat(WebChat)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TechMatrix Corporation Co.,Ltd.

CRM Solutions Division
Bangkok Representative Office

Monday - Friday (9:00-17:00) (Thai Local Time)

Fax : (66)-2-666-4854

(66)-2-666-4853

Email

crm@techmatrix.co.jp