คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

All products are available on Cloud service

ผลิตภัณฑ์ Fast Series ทั้งหมด มีให้บริการใช้งานแบบระบบคลาวด์ โดย"FastCloud" สามารถใช้สำหรับงาน Contact Center หรือระบบ Call Center ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ตามประเภทของธุรกิจนั้นๆ ด้วย FastCloud สามารถติดตั้งและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของ CRM Contact Center เพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ทันที

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ Fast Series ทั้งหมดมีให้บริการใช้งานแบบคลาวด์ "FastCloud" จึงสร้างประสิทธิภาพการทำงานสำหรับ Contact Centers(Call Center) ในหลากหลายอุตสาหกรรม

Pick up คุณประโยชน์ของ Fast Cloud

มีความเชี่ยวชาญด้านระบบ Contact Center

ด้วย FastCloud สามารถติดตั้ง และเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของ CRM Contact Center
เพียงคุณมีแครื่องพีซีและเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ทันที

หลากหลายฟังก์ชั่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

FastCloud มีฟังก์ชันมากมายในการจัดการ Contact Center (Call Center) และดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
ระบบ CTI การบันทึกเสียง สคลิปการพูดถามตอบ และแสดงข้อมูลคำตอบที่ลูกค้าถามบ่อย ทำให้สามารถให้บริการลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

คิดค่าบริการเฉพาะเครื่องที่ใช้งานจริง

บริการ CRM อื่น ๆ มักเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจำนวน ID การลงทะเบียน ถ้าผู้ใช้งานทำงานแบ่งเป็นกะ จะทำให้รหัสผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น
และจะถูกเรียกเก็บตามจำนวน ID ที่เกิดขึ้นจริง ทางเราเห็นว่าการเรียกเก็บตามจำนวนเครื่องที่ใช้งานจริงเท่านั้น ทำให้ลูกค้าสามารถประหยัด
ค่าใช้งานรายเดือนมากขึ้น เมื่อเทียบกับ CRM ระบบอื่น

GUI ที่กำหนดเองได้

GUI สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนแปลงรายการอินพุต / เอาต์พุต, ขนาดตัวอักษร / รูปแบบการแสดงผลฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย

คลาวด์ส่วนตัว

บริการเครือข่ายส่วนตัวด้วย VPN และ /ระบบคลาวด์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการให้บริการของเรา

ความยืดหยุ่นในการรวมข้อมูล

การอัปเดตข้อมูลได้ถูกกำหนดไว้เป็นระยะ ๆ ข้อมูลทั้งหมดสามารถอัปโหลดไฟล์ไปยังไซต์ที่เลือกไว้

Acquired "FMMC Accreditation standard"

FastCloud เป็นระบบ CRM Contact Center รายแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก FMMC ประเทศญีปุ่น

ขอใบเสนอราคา & สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ FastCloud(Cloud Service)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TechMatrix Corporation Co.,Ltd.

CRM Solutions Division
Bangkok Representative Office

Monday - Friday (9:00-17:00) (Thai Local Time)

Fax : (66)-2-666-4854

(66)-2-666-4853

Email

crm@techmatrix.co.jp