บริการที่น่าเชื่อถือ

All products are available on Cloud service

ผลิตภัณฑ์ Fast Series ทั้งหมด มีให้บริการใช้งานแบบระบบคลาวด์ โดย"FastCloud" สามารถใช้สำหรับงาน Contact Center หรือระบบ Call Center ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ตามประเภทของธุรกิจนั้นๆ ด้วย FastCloud สามารถติดตั้งและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของ CRM Contact Center เพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ทันที

บริการที่น่าเชื่อถือ

ASP・SaaS 0092-1003FastCloud ให้บริการโดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องลงทุนเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ ไม่ต้องจัดจ้างทีมงานดูแลรักษาระบบ

ด้วย Fast Series ทั้งหมดสามารถใช้งานในรูปแบบคลาวด์ได้ และเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของ CRM Contact Center เพียงนำเครื่องพีซีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ทันที

With FastCloud, you can quickly start using Fast Series, the best practice of Contact Center CRM, if you have only PCs and internet access environment.

ขอใบเสนอราคา & สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ FastCloud(Cloud Service)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TechMatrix Corporation Co.,Ltd.

CRM Solutions Division
Bangkok Representative Office

Monday - Friday (9:00-17:00) (Thai Local Time)

Fax : (66)-2-666-4854

(66)-2-666-4853

Email

crm@techmatrix.co.jp