ฟังก์ชั่นหลัก

Exceptionally Easy to use

FastHep5 เป็นระบบ CRM รุ่นใหม่ เหมาะสำหรับการบริหารงาน Contact Center TechMatrix ได้นำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมากกว่า 20 ปี ในด้าน CRM Contact Center มาพัฒนาระบบ FastHelp5 ให้ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว รวบรวมฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายไว้ในระบบเดียว ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม เกินความคาดหมายของลูกค้า และรวดเร็วทันใจ

ฟังก์ชั่นหลัก

 • User-friendly interface
 • Templates for FAQ
 • Import and Export
 • Multi-channel compatibility
 • Report
 • Outbound
 • Ticket tracking
 • Centralized customer management
 • Talk scripts
 • Messaging (live chats within the contact center)
 • Various alerts
 • CTI Integration
 • Flexible customization
 • Multi-tenant support
 • Voice recording integration

Pick up Advanced Functions

(1) ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความต้องการ

สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นการใช้งานได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ เป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้งาน
ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเป้าหมายและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

Before After

(2) ข้อความ (Live Chat)

ผู้ใช้งาน FastHelp5 สามารถส่งข้อความสื่อสารภายในได้ โดยส่งคำถามหรือร้องขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าผ่าน Message (Live Chat) ในระหว่างสนทนากับลูกค้าได้

Oh... I have no idea to answer the question..... Let's ask a help of supervisor with text-chat!

(3) การแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนสามารถตั้งค่าได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ โดยตั้งค่าได้ไม่เกิน 3 ระดับ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานะการณ์ การแจ้งเตือนสามารถส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล หรือข้อความแชท จึงช่วยทำให้ผู้บังคับบัญชาและตัวแทนสามารถปฏิบัติงาน ได้ตามความเหมาะสมและอยู่ในกรอบเวลา พร้อมทั้งสามารถเรียกดูการแจ้งเตือนทั้งหมด และมองเห็นระดับความรุนแรง เพื่อตรวจสอบสถานะการดำเนินงานของ contact center ได้อีกด้วย

Alert can be sent as a Message

(4) รูปแบบของข้อมูลอ้างอิง

ฟังก์ชันการค้นหาข้อมูล เพื่อสนับสนุนตัวแทนในการตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

(5) การจัดการรายงาน

มีการสร้างรายงานเพื่อให้สามารถดูข้อมูลทางสถิติได้หลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน โดยฟังก์ชั่นนี้จะช่วยแสดงผลลัพธ์ของการดำเนินงาน 

กำหนดรูปแบบรายงาน

สร้างรายงานประเภทตารางไขว้ โดยเลือกข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ ตามรายการที่ได้บันทึกไว้ใน FastHelp5

ผู้บังคับบัญชาสามารถกำหนดรายงานที่ใช้บ่อย หรือประเภทรายงานข้อมูลเบื้องต้น จะช่วยทำให้หัวหน้างานประหยัดเวลาในการสร้างรายงาน

การสร้างรายงาน

รายงานสามารถสร้างขึ้นในรูปแบบกราฟ หรือตาราง

และยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ "CSV" หรือ "XLS" ได้อีกด้วย

ขอใบเสนอราคา & สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ FastHelp5(CRM System)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TechMatrix Corporation Co.,Ltd.

CRM Solutions Division
Bangkok Representative Office

Monday - Friday (9:00-17:00) (Thai Local Time)

Fax : (66)-2-666-4854

(66)-2-666-4853

Email

crm@techmatrix.co.jp