การทำงานของ FastHelp5

Exceptionally Easy to use

FastHep5 เป็นระบบ CRM รุ่นใหม่ เหมาะสำหรับการบริหารงาน Contact Center TechMatrix ได้นำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมากกว่า 20 ปี ในด้าน CRM Contact Center มาพัฒนาระบบ FastHelp5 ให้ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว รวบรวมฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายไว้ในระบบเดียว ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม เกินความคาดหมายของลูกค้า และรวดเร็วทันใจ

การทำงานของ FastHelp5

Integration Image

Contact Center

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Contact Center โดยให้แรงจูงใจมากขึ้นและลดความเครียดให้กับตัวแทน

ฝ่ายบริหาร

การตัดสินใจได้เร็วขึ้น

สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่รวดเร็วขึ้น
โดยอ้างอิงข้อมูลผลตอบรับจากลูกค้าต่อ
ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณในแบบเรียลไทม์

ฝ่ายขาย

การสร้างโอกาสในการขาย

โอกาสของ Cross-selling / Up-selling สามารถดู
ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

ฝ่ายการตลาด

กลยุทธ์ทางการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของลูกค้า ช่วยทำให้ ROI เพิ่มขึ้น

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า

รับฟังเสียงของลูกค้า (การตอบรับ) ซึ่งจะช่วย
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงบริการให้ดีได้

ขอใบเสนอราคา & สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ FastHelp5(CRM System)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TechMatrix Corporation Co.,Ltd.

CRM Solutions Division
Bangkok Representative Office

Monday - Friday (9:00-17:00) (Thai Local Time)

Fax : (66)-2-666-4854

(66)-2-666-4853

Email

crm@techmatrix.co.jp