คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

เชื่อมต่อกับ LINE และ แชทบอท

เราให้บริการลูกค้าด้วยระบบไฮบริดโซลูชั่นที่รวมการสนทนาออนไลน์และการโทรศัพท์ผ่านLINEเข้าด้วยกัน โดยการร่วมกันระหว่าง CRM Contact Center「FastHelp5」 กับบริการ 「LINE Customer Connect」

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

Pick up เพิ่มช่องทางการช่วยเหลือลูกค้าผ่าน LINE

ใน Contact Center (Call Center) นอกเหนือไปจากช่องทางสนับสนุนลูกค้าทั่วไปเช่นโทรศัพท์และอีเมล
คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันการสื่อสาร "LINE" เป็นช่องทางใหม่สำหรับการบริการลูกค้าได้
สิ่งนี้จะช่วยส่งเสริม Omni-Channel ในการบริการลูกค้าของบริษัท และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ามากขึ้น

コンタクトセンター(コールセンター)において、カスタマーサポートのオムニチャネル化を促進するため、従来の電話・Eメール・FAX・WEBなどのチャネルに加え、コミュニケーションアプリ「LINE」を新たな顧客サービスチャネルとして利用することが可能になりました。

ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลได้อย่างง่ายดายทางLINE โดยใช้แค่ช่วงเวลาสั้นๆ ทำให้เพิ่มความสะดวกขึ้นอย่างมาก โดยจะสามารถบริการการสอบถามทาง LINE ได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยการเชื่อมกันอย่างไร้รอยต่อของ การตอบโดยอัตโนมัติจาก "chatbot (AI conversation engine)" ที่มาพร้อมกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) , "การสนับสนุนด้วยการแชทกับโอเปอเรเตอร์" ของ Contact Center (Call Center) และ " การสนับสนุนทางโทรศัพท์ด้วยฟังก์ชั่นโทรฟรีทางLINE" ซึงจะตอบสนองตามเนื้อหาการสอบถามและความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้สำหรับบริษัทสามารถใช้การตอบโดยอัตโนมัติโดยแชทบอทเพื่อปรับปรุงอัตราการตอบขั้นแรก หรือเปิดรับการติดต่อสอบถามตลอด 24ชั่วโมง 365วัน ฯลฯ ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงอัตราการตอบและคุณภาพการช่วยเหลือลูกค้า นอกจากนี้จะลดจำนวนการสอบถามลงจากการแก้ปัญหาของลูกค้าด้วยตนเองที่เพิ่มขึ้น และลดค่าโทรศัทพ์ลงจากการโทรฟรีทางLINE การสนับสนุนด้วยการแชทซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ จะช่วยเสริมสร้างความแข่งแกร่งของธุรกิจระหว่างการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของ Contact Center (Call Center) กับลูกค้า

ขอใบเสนอราคา & สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ LINE Customer Connect collaboration solution

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TechMatrix Corporation Co.,Ltd.

CRM Solutions Division
Bangkok Representative Office

Monday - Friday (9:00-17:00) (Thai Local Time)

Fax : (66)-2-666-4854

(66)-2-666-4853

Email

crm@techmatrix.co.jp