ภาพรวมการทำงาน

เชื่อมต่อกับ LINE และ แชทบอท

เราให้บริการลูกค้าด้วยระบบไฮบริดโซลูชั่นที่รวมการสนทนาออนไลน์และการโทรศัพท์ผ่านLINEเข้าด้วยกัน โดยการร่วมกันระหว่าง CRM Contact Center「FastHelp5」 กับบริการ 「LINE Customer Connect」

ภาพรวมการทำงาน

LINE เป็นช่องทางใหม่ที่ช่วยสนันสนุนการโต้ตอบกับลูกค้า

โซลูชั่นที่ร่วมกับ LINE Customer Connect นอกเหนือจากการสนับสนุนช่องทางที่มีอยู่เช่นโทรศัพท์และอีเมล ยังสามารถรองรับ LINE ได้อีกด้วย

การเปลี่ยนการตอบFAQ แบบอัตโนมัติสลับกับการสนับสนุนการแชทโดยโอเปอเรเตอร์ที่มี "LINE" เป็นศูนย์กลาง ทำให้การบริการลูกค้ามีคุณภาพสูงขึ้น

LINE_Imple_Image2 Eng.jpg

ประโยชน์ของการใช้งาน

ช่วยปรับปรุงความพึงใจของลูกค้า

ด้วยการเพิ่มจำนวนช่องทางการติดต่อ ทำให้Contact Centerสามารถเชื่อมต่อได้ทันทีตลอดทุกที่ทุกเวลาได้จริง สิ่งนี้จะนำไปสู่การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

การแทนที่การติดต่อทางโทรศัพท์ด้วยการติดต่อทางแชทจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการตอบสนองได้ดีขึ้น นอกจากนี้การตอบFAQกลับแบบอัตโนมัติ จะช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาของลูกค้าด้วยตนเองและช่วยลดจำนวนการสอบถาม

ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุน

โดยการเปลี่ยนจากโทรศัพท์แบบเดิมเป็นการสนทนาหรือโทรผ่านLINE จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้การลดจำนวนการโทรเข้ามาสามารถช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ Contact Center ได้

ขอใบเสนอราคา & สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ LINE Customer Connect collaboration solution

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TechMatrix Corporation Co.,Ltd.

CRM Solutions Division
Bangkok Representative Office

Monday - Friday (9:00-17:00) (Thai Local Time)

Fax : (66)-2-666-4854

(66)-2-666-4853

Email

crm@techmatrix.co.jp